Hjärtstartare

Föreningen har numera tillgång till en egen hjärtstartare. Den finns i servicehuset på övre våningen omedelbart till vänster innanför ytterdörren.

En hjärtstartare används när en person är medvetslös och inte andas. Vi uppmanar nu alla medlemmar att ta del av bilagda instruktionsvideor i hur man rent praktiskt använder hjärtstartaren. En av videorna visar hur man använder hjärtstartaren på vuxna och en på barn. Båda videorna är fem minuter långa och väldigt instruerande (kom ihåg att ha ljudet på!). Observera att videorna inte är instruktioner i Hjärt-Lungräddning (HLR) utan fokuserar på praktisk användning av hjärtstartaren. Videorna tillhandahålls av vår leverantör av hjärtstartaren, Hjärtstartarspecialisten, som är en del av Dahl Medical AB.  

Vuxna

Barn

 Kom ihåg att om en person blir medvetslös och inte andas larmar ni först 112 och påbörjar HLR. HLR ska sedan inte åsidosättas för att springa och hämta hjärtstartaren. Det optimala är därför att en person (eller helst flera som kan turas om) gör HLR medan någon annan hämtar hjärtstartaren.

HLR Rådet har kurser i HLR och utbildningsfilmer.