Brandskydd

Brandvarnare
Varje lägenhet skall ha en brandvarnare.
Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet. Placera brandvarnaren i taket i mitten av lägenheten. 
Köp endast CE-märkta brandvarnare som uppfyller EU-standard SS-EN 14604.

 

Brandsläckare & Brandfilt
Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna en till lägenheten. 6 kg Pulversläckare rekommenderas.

 

Brandfarliga vätskor
Exempel på brandfarliga vätskor är Bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja.
I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter. Inga brandfarliga vätskor får förvaras i förrådsutrymmen.Fler goda råd om hur du förebygger brand

 

Åtgärder vid brand

Rädda först dem som är i omedelbar fara
Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.
Stäng dörrar och fönster för att förhindra rök- och brandspridning. Hjälp räddningstjänsten att vinna tid.

 

Larma räddningstjänsten
Ring 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden.

 

Varna alla som indirekt hotas av branden
Samtliga lägenheter i varje huskropp är utrustade med utrymningslarm som ljuder i husets alla lägenheter. Aktivera utrymningslarmet genom att lyfta på plastlocket, krossa glaset och trycka på den röda knappen.

 

Utrym fastigheten
Samlas på en plats en bit ifrån huset och kontrollera att alla är ute.

 

Släck branden
Om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur huset kan släckningsarbetet börja. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.

 

Återställning av utrymningslarmet

Utrymningslarmet låter (mycket!) så länge den röda knappen är intryckt. För att avaktivera larmet måste knappen återställas i sitt ursprungliga läge. Detta görs genom att sticka in en knivsudd eller liten skruvmejsel i hålet under den röda knappen. Därigenom frigörs knappen och larmet upphör att låta.