Sophantering och avfall

Sopsortering

Hushållssopor, såsom matavfall respektive restavfall ska lämnas i de särskilda sopkärl som är uppställda utanför servicehuset:

Innan du lämnar ditt matavfall i sopkärlet uppmärkt för "Matavfall" ska du lägga det i särskilda papperspåsar som kommunen tillhandahåller på utlämningsstället i Hamra Livs.
Det är viktigt att du endast använder dessa papperspåsar då de är komposterbara i den rötningsprocess som används för att ta vara på matavfallet.

Hushållets restavfall, exempelvis plastpåsar, blöjor mm ska läggas i det andra sopkärlet som är uppmärkt med "Restavfall"

Läs gärna mer om kommunens matavfallsinsamling här: Matavfallsinsamling - Vatten och miljöresurs (vattenmiljoresurs.se)  

Utanför servicehuset finns också mindre kärl för återvinning av tidningar, batterier och glödlampor.

Grovsopor i form av glas, plast, plåtburkar, emballage (wellpapp, pizzakartonger etc) ska lämnas i kommunens behållare uppe vid parkeringen på andra sidan bron över Tännån.

Övriga grovsopor (exempelvis elavfall, möbler, skidor mm) är det var och ens ansvar att transportera till Funäsdalens Återvinningscentral i Ljusnedal

Öppettider: Funäsdalens återvinningscentral - Vatten och miljöresurs (vattenmiljoresurs.se)