Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Johan Lindberg
Lägenhet G26

 

   

Kassör
Magnus Fleischer
Lägenhet C11

      

Sekreterare 
Lars Söderlind
Lägenhet G24

 

Ledamot
Fredrik Geijer
Lägenhet B33

 

 

Ledamot
Claes Isaksson
Lägenhet F13

 

Suppleant
Anna Lunner
Lägenhet E22
 

Suppleant
Anders Johansson
Lägenhet C32
 

Suppleant
Katarina Nissar
Lägenhet F24

 

Suppleant
Krister Kollin
Lägenhet B41