Nyheter

Våtrumsbesiktning 4-5 juni 2024

Styrelsen har uppdragit åt Jimmy Granlund, Oktopal AB att genomföra våtrumsbesiktningar med fuktindikering på föreningens byggnader. 

Besiktningarna kommer att ske 4-5 juni och vår fastighetsskötare Ola Eriksson kommer att vara med. 

Medlemmarna uppmanas att se till  
- att golvbrunnar är rengjorda och åtkomliga. 
- att diskbänks- och eventuellt tvättbänksskåp invändigt är lättillgängliga. 
- att fronter till badkar, duschkabiner etc. är demonterade. 

Eventuella frågor kan skickas till  

Angående årets faktura för värme i Rosa byn

Fakturan är dessvärre mycket högre än förra året. Det beror på att vi fram till 2022 hade ett väldigt gynnsamt pris per kWh. När avtalet förnyades i slutet av 2022 behövde vi acceptera ett el-avtal i nivå med de senaste årens el-priser. Eftersom kostnaden för värme faktureras året efter, så avsåg fakturan 2023 kostnaden för 2022. Fakturan i år avser kostnaden för 2023. Förbrukning avviker inte något. Men priset per kWh är högre. Fram till 2022 betalade vi 26 öre per kWh. Så lågt kommer vi inte längre. Nuvarande avtal är 76 öre per KWh och gäller 2023 och 2024.

 

Nya sopstationerna installerade

Nu är våra nya sopstationer installerade. Det är ett mindre kärl för matavfall och två större för hushållsavfall. Alla kärl innehåller inre hårda kärl i stället för säckar. På så sätt blir det mer hygieniskt, enklare att tömma och med längre livslängd. 

Under lågsäsong töms kärlen varannan vecka. Då kommer också ett av de stora kärlen att växelvis hållas låst. Det är för att undvika att vi får halvfulla kärl med extra tömningar som konsekvens. Under högsäsong blir det tömning varje vecka. 

Papperspåsar till våra lägenheter för matavfall är beställda till servicehuset, där de kan hämtas.

Låt oss nu hjälpas åt, att sortera avfallet till rätt sopstation och även komma ihåg att glas, metall, plast, kartong, tidningar, byggavfall och batterier fortfarande ska till de större återvinningsanläggningarna.

Planerad leverans av sopkärl den 15/9

De som har varit i Hamra på sistone, har säkert sett att det har skett en utfyllnad i slänten där vår planerade återvinningsstation ska placeras. Om tidplanen håller, ska det komma sopkärl på fredag, som därefter ska kunna grävas ned. Det kommer att bli två större runda kärl för hushållsavfall och ett mindre för matavfall. Här får vi hjälpas åt att påminna varandra om att enbart slänga hushållsavfall respektive matavfall. Plast, kartong, metall och glas ska liksom tidigare återvinnas i kärlen som finns på parkeringen framför SkiLodge, eller i någon av kommunens återvinningscentraler. Särskilt viktigt att inte byggmaterial hamnar i våra soptunnor. Det har lett till problem tidigare.

Med hopp om att vi får en fin anläggning vid våra hus!

Mätning av ventilation i våra lägenheter den 20-22/9

Vi har för avsikt att mäta ventilation i ett urval av våra lägenheter den 20-22/9. Vi behöver därför tillträde till lägenheterna med hjälp av huvudnyckeln.

 

Syftet med mätningarna är att identifiera särskilt dåliga luftflöden, för att hitta orsaker och se vad vi kan förbättra. Det finns en historik av dålig ventilation och för hög eller för låg innetemperatur. Vi gör förstås också så kallade OVK regelbundet, men här handlar det om utökade eller fördjupade mätningar.


Senare i höst när det blir kallare, har vi för avsikt att söka efter oönskade värmekällor som också påverkar inneklimatet. Då kommer vi åter att behöva tillgång till ett urval av lägenheter.

 

Om du har lägenheten uthyrd eller om det av annan anledning inte är möjligt att få göra mätningar i lägenheten, ber vi dig att genast meddela styrelsen.