Bredband & TV

Bredband

Lägenheterna är via koppartråd anslutna till föreningens fastighetsnät. 

IP-konfiguration tilldelas automatiskt (DHCP). 

Fastighetsnätet är sin tur anslutet till internet. Hastigheten 1/1 Gbit/s. 

Internetoperatör är Bredband2. 

Föreningen har ingen support för fastighetsnätet. Kan du inte åtgärda ett fel med hjälp av grannarna så kontakta föreningens fastighetsansvarige.

 

TV

Föreningens medlemmar har tillgång till markbundna kanaler såsom SVT1, SVT2, SVT24 och Kunskapskanalen. TV4 finns inte i marknätet utan tas emot via en parabolantenn. Bildkvaliteten kan därmed upplevas som något sämre än de markbundna kanalerna.