Nyheter

Bygglov beviljat för sop-, och återvinningsanläggning

Vi har fått bygglov beviljat för en sop-, och återvinningsanläggning där containern idag står. I en första etapp handlar det om kärl för hushålls-, och matavfall. Det blir delvis nedgrävda kärl. Och i en andra senare etapp kompletterar vi med återvinningskärl för plast, metall, kartong och glas.

Lite beroende på leveranstider av kärlen, så hoppas vi kunna göra markarbeten och installation under september och oktober. 

Det finns flera skäl att göra detta: Dels är det både rätt och rimligt att vi sorterar avfall. Och dels är det ett krav att vi gör det. Dessutom hoppas vi att det blir en trevligare anläggning och mer hygienisk än dagens lösning.

Om man vill bilda sig en uppfattning om hur det kommer att kunna se ut, kan man ta en promenad bort åt stora stolsliften, eller bortåt Fjällöga, där det finns runda delvis nedgrävda kärl. 

Underhållsarbeten under sommaren och tidiga hösten

När väder och möjligheter tillåter sker målningsarbeten och eventuellt byten av räcken eller överliggare i Röda byn. 

Vi siktar också på att grusa om en del av våra väg-, och parkeringsytor. 

Information i samband med årsstämman

Nu finns den information som delades i samband med årsstämman tillgänglig för inloggade medlemmar. 

Du som är medlem i föreningen kan logga in, gå till fliken "Mitt boende" och söka dig fram till avsnittet "Föreningen" och därefter Årsmöteshandlingar. Strax under den rubriken hittar du också innevarande underhållsplan.

För dig som inte är medlem, men som kanske hyr lägenhet, eller är intresserad av att köpa en lägenhet och bli medlem, eller bor i närheten, kan vi nämna att informationen handlar om vad som händer med den så kallade hotelltomten, där det gamla högfjällshotellet låg. Dvs mitt emot Hamra livs. Vi siktar på att åstadkomma något bra med den tomten för såväl föreningen som för omgivningen. Vi håller också på att se på hur vi kan förbättra och utveckla vår användning av energi, framför allt handlar det om att sänka förbrukningen av el för uppvärmning. Vår underhållsplan är också uppdaterad. Vi är angelägna om att bibehålla skicket på alla våra hus och också underhålla dem på ett omtänksamt och ekonomiskt vis. Under året behöver vi uppdatera vår återvinning av sopor; från container till återvinningskärl. Och i linje med tidens behov av bredband ser vi på vettiga sätt att uppgradera kapacitet, tillgänglighet och service för att tillgodose ökande önskemål om att kunna jobba på distans, samtidigt med tillgång till digital underhållning. Sist i informationspaketet har vi frågan om laddstolpar, för de som reser med el-, eller laddhybridbil.

Omdragning av nätverkskabel till röda byn

Under hösten har det utförts arbete med att byta nätverkskabel som går till lägenheterna i Röda byn. Det sker för att förbättra befintlig tillgänglighet och stabilitet till bredband. 

Samtidigt läggs så kallad fiberslang ner och dras fram till lägenheterna. Syftet är att i ett kommande steg se på olika och möjliga erbjudanden för fiber-baserat bredband som ger högre överföringshastigheter än idag.

Vi hoppas kunna få fram alternativ avseende fiber under nästa år, som vi kan ta ställning till. Detta kommer då att omfatta alla lägenheter i såväl Röda som Rosa byn.

 

Ny detaljplan för Hamra

Det pågår ett detaljplanearbete som omfattar Hamra och som innehåller ett flertal förslag på nya bostäder samt utbyggnad av skidanläggningen. Även nya vägar och parkeringsplatser. 

Detaljplanearbetet innehåller fyra steg: samråd, granskning, antagande och laga kraft. Detaljplanen för Hamra befinner sig i första steget, där det medges tid för synpunkter och yttranden fram till den 4/12. 

Läs mer på Härjedalens hemsida. Planen finns som dokument att ladda ner. Följ länken: https://www.herjedalen.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-oversiktsplan/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/hamra-vastra-funasdalen-158-1647-1694-m.fl..html