Nyheter

Nya sopstationerna installerade

Nu är våra nya sopstationer installerade. Det är ett mindre kärl för matavfall och två större för hushållsavfall. Alla kärl innehåller inre hårda kärl i stället för säckar. På så sätt blir det mer hygieniskt, enklare att tömma och med längre livslängd. 

Under lågsäsong töms kärlen varannan vecka. Då kommer också ett av de stora kärlen att växelvis hållas låst. Det är för att undvika att vi får halvfulla kärl med extra tömningar som konsekvens. Under högsäsong blir det tömning varje vecka. 

Papperspåsar till våra lägenheter för matavfall är beställda till servicehuset, där de kan hämtas.

Låt oss nu hjälpas åt, att sortera avfallet till rätt sopstation och även komma ihåg att glas, metall, plast, kartong, tidningar, byggavfall och batterier fortfarande ska till de större återvinningsanläggningarna.

Planerad leverans av sopkärl den 15/9

De som har varit i Hamra på sistone, har säkert sett att det har skett en utfyllnad i slänten där vår planerade återvinningsstation ska placeras. Om tidplanen håller, ska det komma sopkärl på fredag, som därefter ska kunna grävas ned. Det kommer att bli två större runda kärl för hushållsavfall och ett mindre för matavfall. Här får vi hjälpas åt att påminna varandra om att enbart slänga hushållsavfall respektive matavfall. Plast, kartong, metall och glas ska liksom tidigare återvinnas i kärlen som finns på parkeringen framför SkiLodge, eller i någon av kommunens återvinningscentraler. Särskilt viktigt att inte byggmaterial hamnar i våra soptunnor. Det har lett till problem tidigare.

Med hopp om att vi får en fin anläggning vid våra hus!

Mätning av ventilation i våra lägenheter den 20-22/9

Vi har för avsikt att mäta ventilation i ett urval av våra lägenheter den 20-22/9. Vi behöver därför tillträde till lägenheterna med hjälp av huvudnyckeln.

 

Syftet med mätningarna är att identifiera särskilt dåliga luftflöden, för att hitta orsaker och se vad vi kan förbättra. Det finns en historik av dålig ventilation och för hög eller för låg innetemperatur. Vi gör förstås också så kallade OVK regelbundet, men här handlar det om utökade eller fördjupade mätningar.


Senare i höst när det blir kallare, har vi för avsikt att söka efter oönskade värmekällor som också påverkar inneklimatet. Då kommer vi åter att behöva tillgång till ett urval av lägenheter.

 

Om du har lägenheten uthyrd eller om det av annan anledning inte är möjligt att få göra mätningar i lägenheten, ber vi dig att genast meddela styrelsen.

Bygglov beviljat för sop-, och återvinningsanläggning

Vi har fått bygglov beviljat för en sop-, och återvinningsanläggning där containern idag står. I en första etapp handlar det om kärl för hushålls-, och matavfall. Det blir delvis nedgrävda kärl. Och i en andra senare etapp kompletterar vi med återvinningskärl för plast, metall, kartong och glas.

Lite beroende på leveranstider av kärlen, så hoppas vi kunna göra markarbeten och installation under september och oktober. 

Det finns flera skäl att göra detta: Dels är det både rätt och rimligt att vi sorterar avfall. Och dels är det ett krav att vi gör det. Dessutom hoppas vi att det blir en trevligare anläggning och mer hygienisk än dagens lösning.

Om man vill bilda sig en uppfattning om hur det kommer att kunna se ut, kan man ta en promenad bort åt stora stolsliften, eller bortåt Fjällöga, där det finns runda delvis nedgrävda kärl. 

Underhållsarbeten under sommaren och tidiga hösten

När väder och möjligheter tillåter sker målningsarbeten och eventuellt byten av räcken eller överliggare i Röda byn. 

Vi siktar också på att grusa om en del av våra väg-, och parkeringsytor.