Nyheter

Hösten är på väg och med den sjunker temperaturen

Det kan vara lite ställtid att få upp värmen i lägenheterna. Till exempel i Rosa byn, som har vattenburen värme, där det kan dröja något dygn innan elementen har blivit uppvärmda.

Inför hösten sker det också en regelbunden översyn av alla termostat, så att de fungerar. Sedan tidigare pågår också ett planerat utbyte av termostat. Det sker hus för hus som en del av underhållet.

Senare i höst kommer en energikonsult för att hjälpa oss med en översyn och rekommendationer för fortsatt energieffektivisering av uppvärmningen.

Ventilationen i hus C ordnad sedan måndag 8/8

Ventilation i hus C ur funktion

Ventilationen i hus C är ur funktion. Fläktmotorn behöver bytas och behörig elektriker väntas på måndag den 8/8.

Kontaktlista till medlemmarna

Tycker du att det skulle vara bra att veta namnen på medlemmarna i föreningen? Logga in på hemsidan och klicka på Kontakt > Kontaktlista medlemmar. Skriv in dina kontaktuppgifter (åtminstone namn, hemort och lägenhetsbeteckning) så kan vi nå varandra lättare.

Läs om hotelltomten och lämna dina kommentarer senast den 1/8!

Läs om vår analys av vad en försäljning av hotelltomten skulle kunna innebära för föreningen, och lämna kommentarer fram till den 1/8 2022. Läs mer under fliken "Föreningen" eller följ länken: Brf Hamrafjället - Hotelltomten (brfhamrafjallet.se)