Nyheter

Omdragning av nätverkskabel till röda byn

Under hösten har det utförts arbete med att byta nätverkskabel som går till lägenheterna i Röda byn. Det sker för att förbättra befintlig tillgänglighet och stabilitet till bredband. 

Samtidigt läggs så kallad fiberslang ner och dras fram till lägenheterna. Syftet är att i ett kommande steg se på olika och möjliga erbjudanden för fiber-baserat bredband som ger högre överföringshastigheter än idag.

Vi hoppas kunna få fram alternativ avseende fiber under nästa år, som vi kan ta ställning till. Detta kommer då att omfatta alla lägenheter i såväl Röda som Rosa byn.